Destek Servis web site

İş güvenliği politikası

Kurumumuzun faaliyetlerinden ötürü doğabilecek her türlü olumsuzluğun , çalışanlarımız üzerinde oluşturabileceği geçici yada kalıcı etkilerini azaltmak amacı ile ,
– Yürürlükteki mevzuatları takip eder.
– Mevzuatlar çerçevesinde gerekli iç ve dış eğitimleri alır.
– Çalışma alanlarında risk analizlerini uygular
– Analiz sonucu görülen uygunsuzlukların imkanlar çerçevesinde minimuma indirilmesi için gerekli çalışmaları yapar ve raporlar.
– İşçi sağlığı ve iş güvenliği için firma içi sorumlu tayin eder
– Tüm çalışmalarda personelin gerekli  koruyucu ekipmanları kullanmasını sağlar.
– Ülke ekonomisi ve kişiler üzerinde oluşabilecek maddi ve manevi yükleri azaltabilmek için gerekli özel sigortaların uygun limitlerde yapılmasını sağlar.
– Acil durum planı oluşturur.
– İşçi sağlığı ve iş güvenliği politikalarımızın, firma ve alt işverenlerimizin çalışanları tarafından uygulanması için gerekli eğitim ve takip faaliyetlerini sürdürürüz.

Scroll to Top